П Р О Т О К О Л № 2
засідання колегії управління освіти і науки
Славутицької міської ради Київської області

28.01.2021                                                                                                                                                                                    м. Славутич

Голова      Людмила ЖИВЕЦЬ
Секретар  Любов РУБАХА
Присутні: члени колегії управління освіти, керівники навчальних закладів, запрошені (список додається до протоколу).

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1. Про підсумки роботи управління освіти і науки в 2020 році та стратегічні напрями розвитку системи освіти міста на 2021 рік.

Живець Л. , т.в.о.начальника управління

2. Про підсумки освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти за І семестр 2020/2021 навчального року.

Сополєва Г., головний спеціаліст
управління освіти

3. Про стан і результативність роботи з обдарованими дітьми у 2020 році.

Мандровний О., спеціаліст
1 категорії управління освіти

І. Слухали:

Людмилу ЖИВЕЦЬ, тимчасово виконуючу обов’язки начальника управління освіти і науки Славутицької міської ради, про підсумки роботи управління освіти і науки в 2020 році та стратегічні напрями розвитку системи освіти міста на 2021 рік,- інформація додається до протоколу.

Ухвалили:

Управлінню освіти, керівникам закладів освіти забезпечити:
Виконання завдань та заходів, включених до Програми розвитку системи освіти м. Славутича на 2021 рік.
Формування якості освіти відповідно до державних стандартів на всіх рівнях здобуття освіти.
Створення безпечного й комфортного освітнього середовища та нового освітнього простору в закладах освіти.
Розвиток технологій дистанційного навчання.
Створення умов для професійного розвитку педагогічних працівників.
Упровадження сучасних освітніх методик та технологій в освітній процес.
Формування оптимальної та спроможної мережі закладів освіти відповідно до потреб громади.
Розвиток інклюзивної освіти та створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами.
Організацію якісного харчування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти.
Управлінню освіти:
Створити робочу групу щодо розробки Програми розвитку системи освіти міста Славутича на 2022-2024 роки до 01.03.2021.
Розглянути проєкт Програми розвитку системи освіти міста Славутича на 2022-2024 роки на засіданні колегії у жовтні 2021 року.

ІІ. Слухали:

Галину СОПОЛЄВУ,  головного спеціаліста відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти управління освіти і науки Славутицької міської ради, про підсумки освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти за І семестр 2020/2021 навчального року,- інформація додається до протоколу.

Ухвалили:

Керівникам закладів загальної середньої освіти:
Проаналізувати динаміку показників та розглянути на засіданнях педагогічних колективів (січень 2021).
Розробити дієві заходи щодо поліпшення якості навчання та зменшення пропусків навчальних занять (до 01.03.2021).

ІІІ. Слухали: 

Олександра Мандровного, спеціаліста 1 категорії відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти управління освіти і науки Славутицької міської ради, про стан і результативність роботи з обдарованими дітьми у 2020 році,- інформація додається до протоколу.

Ухвалили:

Керівникам закладів освіти:
Проаналізувати результати участі учнів закладів освіти у Всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, творчих іграх, конкурсах та змаганнях різних форм проведення на внутрішньошкільних педагогічних заходах (до 28.05.2021).
Визначити пріоритетні для закладу напрямки роботи з обдарованими учнями у ІІ семестрі 2020/2021 навчального року та у 2021/2022 навчальному році. 

Голова колегії                                                                                                                                                                   Людмила ЖИВЕЦЬ

Секретар колегії                                                                                                                                                                     Любов РУБАХА