П Р О Т О К О Л № 1
засідання колегії управління освіти і науки
Славутицької міської ради Київської області

26.11.2020 м. Славутич

Голова Наталія ШВЕЦЬ
Секретар Любов РУБАХА
Присутні: члени колегії управління освіти, керівники навчальних закладів, запрошені (список додається до протоколу).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про результати моніторингу якості організації харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти міста.

Клименко О. , головний спеціаліст
з охорони дитинства управління освіти

2. Про дотримання вимог Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів.

Сополєва Г , головний спеціаліст
управління освіти

3. Про переоформлення установчих документів закладів освіти.

Живець Л , заступник начальника-
начальник відділу

І. Слухали:
Олену КЛИМЕНКО, головного спеціаліста з охорони дитинства відділу кадрової та соціальної роботи управління освіти і науки Славутицької міської ради, про результати моніторингу якості організації харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти міста,- інформація додається до протоколу.
Ухвалили:
Керівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти:
1. Здійснювати постійний контроль за поставкою продуктів харчування щодо відповідності сертифікатів та якості поставленої продукції у заклади загальної середньої та дошкільної освіти.
2. Дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоках, в обідніх залах, забезпечувати оптимальний режим роботи їдалень.
3. Впроваджувати та застосувати постійно діючі процедури, засновані на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР).
4. При плануванні роботи на наступний навчальний рік та при складанні кошторису враховувати інформацію, викладену в довідці.

ІІ. Слухали:
Галину СОПОЛЄВУ, головного спеціаліста відділу загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти управління освіти і науки Славутицької міської ради, про дотримання вимог Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів,- інформація додається до протоколу.
Ухвалили:
Керівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти:
1. Інформацію про дотримання вимог Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів взяти до уваги.
2. Дотримуватися вимог Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів (постійно).

ІІІ. Слухали:
Людмилу ЖИВЕЦЬ, заступника начальника управління освіти і науки Славутицької міської ради, начальника відділу загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, про переоформлення установчих документів закладів освіти,- інформація додається до протоколу.
Ухвалили:
1. Керівникам закладів освіти :
1.1. Підготувати нову редакцію Статуту закладу з урахуванням змін в освітньому законодавстві.
1.2. Подати Статут закладу на розгляд управління освіти (до 04.12.2020).
2. Заступнику начальника управління (Л.Живець), головним спеціалістам управління освіти (Г.Сополєвій, О.Васянович) здійснити перевірку Статутів закладів освіти та підготувати проєкти рішень про затвердження Статутів у новій редакції до 10.12.2020.

Голова колегії                      Наталія ШВЕЦЬ

Секретар колегії                   Любов РУБАХА