Засідання колегії управління освіти і науки Славутицької міської ради Київської області від 30.01.2020

П Р О Т О К О Л № 3
засідання колегії управління освіти і науки
Славутицької міської ради Київської області

30.01.2020           14.00-16.00            м. Славутич

Голова Швець Н.П.
Секретар Рубаха Л.І.
Присутні: члени колегії управління освіти, керівники навчальних закладів, запрошені (список додається до протоколу).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про роботу управління освіти щодо виконання Закону України «Про звернення громадян» у 2019 році.

Живець Л.М., заступник
начальника управління

2. Про підсумки роботи управління освіти і науки в 2019 році та стратегічні напрями розвитку системи освіти міста на 2020 рік.

Швець Н.П.,
начальник управління

І. Слухали:
Живець Людмилу Миколаївну, заступника начальника управління освіти і науки Славутицької міської ради, начальника відділу загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, про роботу управління освіти щодо виконання Закону України «Про звернення громадян» у 2019 році,- інформація додається до протоколу.
Ухвалили:
1. Інформацію про підсумки роботи управління освіти зі зверненнями громадян у 2019 взяти до відома.
2. Управлінню освіти, керівникам закладів освіти:
2.1. Здійснювати розгляд звернень громадян з дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян»
постійно.
2.2. Забезпечувати своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених питань та запобігання у подальшому допущених порушень
постійно.
2.3. Забезпечувати ретельну перевірку звернень громадян, в яких ідеться про недоліки в організації освітнього процесу в закладах освіти, порушення прав дитини
постійно.
Результати голосування:
«за» – 9 (дев’ять); «проти» – 0 (нуль); «утримались» – 0 (нуль).

ІІ. Слухали:
Швець Наталію Петрівну, начальника управління освіти і науки Славутицької міської ради Київської області, про підсумки роботи управління освіти і науки в 2019 році та стратегічні напрями розвитку системи освіти міста на 2020 рік.
Ухвалили:
1. Управлінню освіти, міському методичному центру, керівникам закладів освіти забезпечити:
1.1. Виконання завдань та заходів, включених до Програми розвитку системи освіти м. Славутича на 2020 рік.
1.2. Формування у закладах освіти безпечного, комфортного, інклюзивного та сучасного освітнього середовища.
1.3. Формування оптимальної та спроможної мережі закладів освіти.
1.4. Удосконалення процесу організації харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Впровадження системи безпечності харчових продуктів НАССР у закладах освіти.
1.5. Реалізацію державних стандартів освіти, підвищення якості освітнього процесу.
1.6. Проведення профорієнтаційної роботи серед школярів.
1.7. Удосконалення системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
1.8. Організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році.
1.9. Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення їх безперервного професійного розвитку
протягом року.
2. Висвітлювати результати роботи у засобах масової інформації, соціальних мережах, інформування батьківської громадськості
протягом року.

Результати голосування:

«за» – 9 (дев’ять); «проти» – 0 (нуль); «утримались» – 0 (нуль).

Голова колегії           Наталія ШВЕЦЬ
Секретар колегії       Любов РУБАХА

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ

  • Про роботу управління освіти щодо виконання Закону України «Про звернення громадян» у 2019 році читати
  • Про підсумки роботи управління освіти і науки в 2019 році та стратегічні напрями розвитку системи освіти міста на 2020 рік читати